Revenir

Rastres de mamífers

Route POI
Faune
Fichier

Introduction

En aquest espai natural hi cohabiten una bona representació de mamífers. Herbívors com els cabirols o els conills deixen rastres dels seus excrements en forma de boletes, les de conill petites i esfèriques i les de cabirol més grosses i el·líptiques. En bassals i fangars del camí podem observar les petjades dels cabirols, amb dues úniques ungles, que diferenciarem del porc senglar que marca quatre dits. També prop dels fangars és fàcil trobar troncs resinosos de pins que els senglars utilitzen per desparasitar-se, es rasquen el pèl fins a deixar els troncs pelats. Les guineus sovint deixen els seus excrements sobre pedres per marcar territori.

Images