Revenir

Pineda

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Pujant al serral de Can Batalla. Travessem aquesta pineda de pi pinyer. L’elevada densitat d’arbres, no ens permet gaudir de la seva bonica estampa. A mà dreta podem trobar altres pins com el pi blanc i en menor nombre el pi insigne (de pinyes més grosses i en grups de 2-3 enganxades a les branques). 

A sota els arbres, domina un arbust indicador de l’acidesa del sòl. És el bruc arbori. De fulla persistent, floreix a l’abril i es fa servir per fer pantalles visuals. Antigament combustible per a forns.

 

Images