Revenir

003

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Situat a 970 metres sobre el mar, el Collet de Sant Martí ens condueix al corriol de pujada al cim del Tagamanent. L'antiga strata que travessava La Calma passa just pel seu costat, permetent posicionar l'annexa església de Sant Martí (documentada el 1009 i centre parroquial ocasional) com a una de les claus del procés de reorganització territorial i política del territori al darrer terç del segle X fruit de la consolidació del feudalisme i del canvi de nuclis de poder des de La Móra o Castellsaguer cap al castell de Tagamanent. ULL. Agafeu el corriol que puja pel costat de l'ermita.

Images