Revenir

006

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Tot i un més que probable assentament ibèric, els primers indicis constructius pertanyen al castell i l'església i daten del segle X, en l'inici del procés de feudalització de la societat catalana.L'ús continuat com a centre de control primer, i com a nucli municipal i religiós posteriorment, situen el turó com a nucli social del municipi. L'evolució del comú medieval condueix a la construcció de l'Ajuntament ja en la contemporaneïtat, així com a un hostal i petit habitatge a finals del segle XIX. Rectoria, cementiri, petita sagrera, safareig i dipòsits d'aigua són altres elements rellevants.

Images