Revenir

Herbes de prat i ruderals

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Aquest espai obert i humanitzat amb una pastura molt poc intensiva acull una mostra de plantes ruderals (ambients humanitzats) i de prat mesòfil (de muntanya mitjana). Plantes de tendència nitròfila com la malva (Malva sylvestris), l’ortiga (Urtica dioica) i el plantatge (Plantago lagopus). Plantes de prat com el trèbol ( Trfolium sp.), la trepadella borda (Onobrychis supina), i l’herba blava (Polygala calcarea). Gramínies silvestres com la cogula (Avena barbata) i el margall bord (Hordeum murinum). Plantes de fenassar com la farigola (Thymus vulgaris), la lleterassa (Euphorbia Helioscopia), el lotus (Lotus corniculatus) i el lli blau (Linum narbonense). També trobem representat en aquest espai un ampli ventall d’orquidies com la llengua de frare (Serapias lingua) i l'abellera catalana (Ophrys bertolonii catalaunica).

Images