Revenir

El Tint

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Domènec Sert i Badia (1866-1952) va fer construir entre 1910 i 1920 els edificis de la fàbrica de Comercial Sert S.A. Juntament amb la torre o residència dels amos i les cases dels obrers formen el conjunt conegut com El Tint. Aquesta gran nau va arribar a acollir l’any 1963 fins a 125 telers. Actualment víctima de la crisi del tèxtil resta en desús des dels anys 80 del segle passat. A Taradell l’existència dels paraires i teixidors està documentada des del segle XIV, aquesta indústria va tenir una gran importància durant els quatre segles posteriors. La mecanització de la indústria, durant la segona meitat del segle XIX va desplaçar les fàbriques prop dels rius per aprofitar-ne la força hidràulica. Taradell va patir una forta crisi fins que, amb l’arribada de l’electricitat el 1915, la indústria tèxtil va agafar un nou impuls i es van crear en el poble fins a cinc indústries més.
Images