Revenir

Pla del Forn

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El Pla del forn és un terreny que antigament havia estat conreat amb horta de regadiu i que era la principal font d'aliment de la vila de Vallgorguina. Avui en dia, però, hi trobem plantacions forestals per treure un rendiment a més llarg termini que no pas el de l'horta. 

Els platans són uns arbres molt plantats a les rieres de casa nostra. El mateix objectiu però amb fusta de més qualitat s'obté amb la plantació de picees i avets (esquerra). 

A la nostra dreta vorejant la riera trobem sobretot plataners juntament amb vegetació de ribera com els salzes arbustius o vimeteres, els pollancres, freixes i algun àlber centenari. 

Images