Revenir

Avenc

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La dissolució de la roca per l’aigua al llarg dels segles, és el que es coneix com el fenomen de la carstificació. Només passa a llocs on domina la roca calcària. Quan l’aigua troba una depressió del terreny s’hi infiltra i amb el seu pas erosiona alhora que dilueix. Per això al pla d’Ardenya trobem multitud d’avencs. La majoria són de poca entitat i no superen la desena de metres.

Images