Revenir

Pins i Garriga

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Podem veure com els pins que han anat creixent a partir del incendi del 1995 comparteixen espai amb la garriga, aquesta massa impenetrable d’alzinetes punxants en miniatura. El garric o coscó és l’espècie dominant. Amb el temps, si el sòl es prou fèrtil, l’ombra dels pins anirà dificultant el creixement de la garriga i aquesta començarà a degenerar. Donarà lloc a formacions d’altres arbusts més adaptats a l’ombra com els fals aladerns i llentiscles.

Images