Revenir

Bosc i cova

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Els pins creixien alts i prims. El vent i les nevades, fa anys van esclarissar el bosc. Avui, una gran i densa massa arbustiva de port alt, ha guanyat la cobertura del terreny. Aladerns, arboços, marfulls, llentiscles i garrics, entre d’altres, fan una espessor on només les alzines hi podran créixer. Els pins, avui presents, no podran deixar descendència a no ser que un incendi faci començar de nou el cicle.

Pel voltants, trobem la cova de Coll Verdaguer, que des de el 2004 es troba sota el seguiment del Grup de Recerca del Quaternari de la Universitat de Barcelona. S’han trobat restes de mamífers com l’ós a la part més fonda i linx i cérvol a les parts superiors. També s’han trobat restes de pedres de tall, indicant la presència esporàdica humana del Paleolític superior, fa 35.000 anys.

Images