Fichier

Introduction

Si es vol fer l'itinerari sencer, cosa recomanable, cal seguir per la dreta. En cas de voler escuçar l'itinerari, si girem a l'esquerra enllaçarem en uns 500 m amb el traç de tornada del recorregut.

Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note