Revenir

Terrasses fluvials

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Just en aquest punt, si mirem cap a la dreta i amunt, podrem observar el penya-segat resultat de temps i temps d’erosió dels torrents que solquen aquests terrers de sòls sedimentaris i de fàcil modulació, de composicions sorrenques i argiles toves. Solen ser sòls molt permeables i de drenatge ràpid, cosa que fa que les terrasses fluvials que es formen siguin profusament aprofitades per a plantar-hi cereals, ja que és un cultiu que es podreix amb facilitat amb grans quantitats d’aigua estancada. I no falla: quan arribarem a dalt, abans d’arribar a les vinyes, el primer conreu que trobarem serà l’extens cultiu del cereal.

Images