Fichier

Introduction

El camí desdibuixat que hem fet servir per arribar des de la pista a la barraca de Cal Palletes, era un antic camí de carro que arribava fins a la seva porta. Uns metres abans d'arribar a la barraca veiem un recipient encaixat a terra, es tracta d'una pica de sulfat. En aquesta pica es recollia l’aigua de pluja amb l’ajuda d’una rassa. Aquesta aigua es feia servir per fer la mescla del sulfat, utilitzat per sulfatar les vinyes. La barraca està una mica degradada per fora, però es manté en perfecte estat en el seu interior. A l’interior podem veure la xemeneia per encendre el foc amb un tub fet d’uralita, aquesta és una proba de la utilització de la barraca fins no fa gaires anys.
Images