Revenir

Parc de la Font de la Cuitora

Route POI
Autres
Fichier

Introduction

Parc creat al voltant de la font que li dóna nom. Aquest és un espai de passeig dels capelladins, configurat per la font i els bancs per seure al seu voltant, a l’ombra d’una destacable estesa de plàtans. A la part central hi ha un singular auditori que acull concerts i actuacions, que són una mostra de la intensa activitat cultural de la vila.

Images