Revenir

Marges de pedra seca

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Concretament en aquest tram, tot vorejant la plana de l’Era, es poden observar clarament el marge de pedra seca al talús de l’esquerra del camí.

Aquests murs suposen, a mesura que aguantin, un flanc de memòria popular per una tècnica ancestral la durabilitat de la qual ha quedat més que demostrada al llarg i ample del país. Pedra sobre pedra, estratègicament col·locades, segons les lleis de la gravetat, dels pesos i les inclinacions, han pogut portar a terme en unes perfectes condicions la seva principal funció inicial: el sosteniment dels terraplens i talussos més exposats dels camins i dels bancals dels conreus de la vinya, dels cereals i altres arbres de secà.

Images