Revenir

Rasa del Bosc de la Llobatera

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

És característic a la zona on ens trobem l’existència de les anomenades rases, com la que estem recorrent ara mateix. No deixen de ser estretes franges ensotades formades per minsos i migrats cursos d’aigua de petit recorregut però que, algunes d’elles, degut al relleu ensotat a on es troben, possibiliten l’existència de petites clapes d'arbres de ribera. En aquest tram de la present rasa, per exemple, podem veure alguns exemplars de pollancres i àlbers que sobresurten entre el bosc mediterrani sec predominant a la zona. Aquestes rases, d’altra banda, solen ser uns refugis de biodiversitat on hi troben tranquil·litat espècies que necessiten ambients ombrívols en contrast amb les característiques més seques dels vessants que les rodegen. Ampliarem aquest patrimoni natural a la zona de la riera de la Roda, que donades les seves majors dimensions i accessos, es pot observar amb més proximitat.

Images