Revenir

CAN MAIOLES

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

L'origen de Can Maioles és l'antic mas Domènech, documentat des del segle XIV, com a domini alodial del castell de Vilassar. El nom correspon al segle XV quan els Maioles s'hi estableixen.

A mitjans del vuit cents s'ho venen a la família Biada, promotors del primer tren peninsular de l'estat espanyol. Aquests construeixen l'actual casa damunt l'antic mas Domènech.

Destaca la capella, situada a pocs metres de l'entrada a la finca. També hi ha basses, alguna mina, dues coves de sauló i unes escales volades en una paret de marge.

Font: Catàleg de patrimoni de la DIBA

Images