Revenir

Pla i Riera de Benaula

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

És un relleu de poca alçada que drena a la conca de l’Onyar i que té una important funció com a connector ecològic i paisatgístic a escala regional, entre les Gavarres, la Plana de la Selva i les Guilleries.

Està format per un harmoniós mosaic de vastes extensions de camps, grans masos i boscos. Cal destacar les vistes d’una part de l’Ardenya i la presència en aquest sector d’alguns arbres declarats d’interès local.

El camí va entrant i sortint de les zones conreades per passar a les zones forestals. Ressegueix el límit entre els camps i els boscos. A una banda els boscos de suredes amb alzines i a l'altre costat les masies i els camps de conrreu.

Aquests ambients amb grans diversitat d'ambients i zones de transició, son molt favorables a l'observació d'ocells.

Images