Fichier

Introduction

Les termes romanes i els seus jardins són testimoni de les experiències relaxants i revitalitzadores que van seduir als romans. Experiències que es poden reviure actualment en els dos balnearis de la població.

De la vila romana d’Aquae Calidae  ha sobreviscut el conjunt termal del segle I d.C. que degué estar en funcionament  fins als segles IV-V.  Consta d’una piscina central, amb graons per accedir-hi, envoltada d’un passadís i de diverses dependències on els banyistes rebien diferents tractaments.  També hi havia una sala sagrada, dedicada probablement al deu Apol•lo.

 

 

Images