Revenir

Antic escorxador

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Edifici industrial datat entre el 1888 i el 1910 corresponent a l’estil historicista.  És interessant la façana principal, amb un arc de mig punt que recorda les portes d’algunes esglésies medievals i unes gelosies que combinen formes geomètriques que li confereixen un aspecte orientalista.

Images