Revenir

Pantà de Can Llop

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquest és un pantà artificial però que ha estat naturalitzat amb el temps.  Destaca l'estreta franja de vegetació de ribera i la fauna de llocs més humits que s’hi pot trobar . Passem de les suredes amb alzinar a la vegetació d'ambinets aigualosos.

Images