Revenir

El Vilar

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

L'Estanyol del Vilar és el més gran dels estanyols situats a entorn de l'Estany de Banyoles. La seva forma de "8" ens delata que està format en realitat per dos enfonsaments càrstics units, amb una profunditat aproximada màxima de 20 metres.

L'estanyol del Vilar ens permet comparar la coloració de l'aigua de l'estanyol, d'un verd fosc intens, i la de l'Estany, més transparent i sovint blau clar. La raó és la diferència en la qualitat de fitopàncton (algues microscòpiques unicel·lulars) i pel fet que a l´estanyol del Vilar hi ha molts més nutrients que a l'Estany de Banyoles.

La causa de l'eutròfia de l'Estanyol del Vilar es troba en el fet que durant molt de temps es van abocar aigües residuals d'una casa veïna. Això afegit a que l'entrada d'aigua subterrània és molt reduïda, fa difícil la renovació de l'aigua.

Images