Revenir

6.

Route POI
Autres
Fichier

Introduction

En aquest punt on ara ens trobem situats no hi va caure cap bomba de forma directa sinó que  va caure en una zona plena d’horts que hi havia en l’espai comprès entre les cases que donen al carrer del Molí i les que ho fan cap a la carretera Provincial. Tot i que aquesta bomba no va destruir cap edifici, la seva ona expansiva sí que va fer estralls en les cases que hi havia al seu voltant (núm. 138, 140, 149 de la carretera Provincial i 80 i 82 del carrer del Molí).

Segons el testimoni d’alguns veïns, anys enrere encara es podien veure els forats o impactes de metralla que havia provocat aquesta bomba en les façanes de les cases que hi ha a la carretera Provincial (per exemple la casa núm. 140). Degut a diverses obres i remodelacions posteriors, aquests forats actualment ja no són visibles.

Images