Revenir

Bassa de reg

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquest és el punt de destí de l’aigua recollida a Dues Rieres. La bassa és un dipòsit de planta quadrada per emmagatzemar l'aigua. Fa 20x20 m i té una profunditat de 4 m. Està fet amb murs de maçoneria d’un gruix aproximat de 0,80 m. El paviment originalment era amb una doble capa de rajoles ceràmiques de 29x14 cm. A la cara est, a un 4,00 m de la cantonada nord, hi trobem un altre dipòsit de dimensions molt més petites, 3,10x3,00 m, que fa la funció de safareig. Aquest és l’últim element de la Zona d’Interès Etnològic de can Vilallonga.

El patrimoni que heu visitat no té valors estètics o monumentals. És important pel seu caràcter popular i representatiu d’una classe social que no era la benestant, sinó aquella que amb el seu giny i destresa explotava el que l’entorn oferia: boscos, camps, rius, etc. Per tant, les 10 ZIEs de les Gavarres ens parlen a com vivia la gent humil del massís.

 

 

 

 

Images