Revenir

Pinasses

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Al sector nord de la finca, als Solells d’en Barril, el bosc, més castigat per antics incendis, és constituït per pinedes joves de pinastre (Pinus pinaster) i pinassa (Pinus nigra) amb restes de sureda.
Images