Revenir

Prat de dall d'Esclet

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Un dels punts de més interès florístic del municipi és el que anomenem el prat d’Esclet, un prat que s’inunda periòdicament i que es gestiona únicament amb dallades anuals. Aquestes circumstàncies condicionen la flora que hi apareix, que és singular i de gran interès botànic i de retruc, propicien que sigui un punt de gran biodiversitat, ja que també atreu a multitud de fauna (insectes, rèptils, amfibis, ocells i mamífers), que hi troben aliment i refugi. 

Acords de custòdia del territori han tingut com a objectiu consolidar la zona com a espai de cria, alimentació i refugi d’espècies com ara el torlit, un au estepària protegida a nivell europeu.

credit foto: Dani Valverde

 

Images