Revenir

Riera Verneda

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Aquesta riera és una de les més importants del poble. Neix al massís de les Gavarres i acaba el seu camí unint-se a la riera Gotarra, tributària de l’Onyar, que a la vegada desemboca al riu Ter. La trobem seca gairebé tot l’any, per diverses causes. La principal és el règim climatològic mediterrani, amb períodes de sequera a l’estiu i hivern; però també hi té a veure l’extracció de l’aigua per a consum humà i per al regadiu, que s’exerceix intensivament aigües amunt. Per això són tan interessants ecològicament les petites basses que es formen en el curs de la riera. Aquestes funcionen com a abeuradors de fauna i com a refugi, on sobreviuen alguns animalons més lligats a aquest medi, com són alguns peixos com el barb de riu o els crancs americans, (espècie invasora, que en ser introduït, encomanà una malaltia al cranc de riu autòcton, i el va extingir a tota la plana i gairebé a tot Catalunya).

Images