Revenir

Alzina surera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

L’alzina surera (Quercus suber) o suro és un arbre típicament mediterrani, a nivell planetari ocupa unes 2.000.000 ha de les quals, la meitat, es localitzen a la Península Ibèrica i unes 60.000 ha a Catalunya. L’escorça d’aquest arbre és l’apreciat suro.

Les alzines sureres són arbres robustos, de mida mitjana i irregulars. És una espècia longeva, viu uns 200 anys i alguns exemplars més de 500. El suro l’aïlla del foc i permet que rebroti després d’un incendi.

 

Images