Revenir

Cerntre Recreatiu

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

1912

Eclèctic

Espai d’oci i també lloc de tertúlia i de lectura de la nova societat industrial que constava d’un cafè (construït el 1892), i d’un teatre i saló de ball (1897), que varen ser molt populars. La figura del lector en les fàbriques de suro, un treballador que llegia les notícies del diari a la resta dels treballadors, exemplifica la importància que el moviment obrer donava a la instrucció.

Primer va ser seu del  Círculo Recreativo i l l'any 1912 va passar a ser la seu del Centro de la Unión Republicana, que va encarregar una gran reforma a Rafael Masó, de la qual dissortament no queda pràcticament cap element. El Centro va ser escenari de nombroses activitats polítiques, però va ser, sobretot, un espai d'esbarjo popular fins a l'esclat de la Guerra Civil. L'any 1942 va donar cabuda al Círculo Recreativo, societat que ha arribat fins als nostres dies, ara com a Centre Recreatiu.

La planta baixa ha estat molt modificada mentre que la part superior ha conservat més els seus elements originals. A la zona central, que presenta una cornisa, originalment hi figurava el nom de C. Unión Republicana.

 

Images