Revenir

Escola lasalle

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Carrer Germà Agustí

1881-1906

Neoclàssic i neogòtic

Propietat religiosa

La nova societat industrial va portar una millora en la qualitat de l’ensenyament. Per pal•liar la situació precària de les escoles públiques al segle XIX, es varen fundar escoles laiques, com l’escola Vilaret entre d’altres, i religioses. Aquestes últimes es varen situar en aquest carrer: la de nenes, de les Germanes Filles de l’Immaculat Cor de Maria (que s’havia fundat el 1863) i la de nens, La Salle (que s’havia fundat el 1881), que encara continua la seva activitat pedagògica i a la qual l’any 2005 la Generalitat va guardonar amb la creu de Sant Jordi. Els dos elements més representatius estan situats en els dos extrems del conjunt i estan datats en el mateix any, el 1906, i pel mateix mestre d’obres, Josep Pla. Un és la façana més propera al carrer de l’Estació, que presenta una composició d’arrels neoclàssiques, i a l’altre extrem, la capella de les Monges, d’estil neogòtic, avui convertida en auditori. L’any 1978 les religioses varen cessar la seva activitat pedagògica i el Patronat de les Escoles Cristianes va adquirir per ampliar el col•legi i per continuar-hi la labor educativa.

 

Images