Revenir

Fabrica de Gas

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

1901

Modernista

Notable exemple modernista d'arquitectura industrial. El 1896 la Societat d’electricitat de Cassà va demanar construir aquest edifici per destinar-lo a l’enllumentat públic i l’any 1901 s’hi va instal•lar la Compañía General de Alumbrado por Acetileno de Barcelona, que devia ser la que li va donar l’aspecte actual. De l'exterior, en destaca el rètol de l'empresa, la ceràmica vidriada, les restes d'esgrafiat i la reixa d'entrada per a carruatges, de forja amb decoració floral, realitzada per Antoni Planas (Serreta), de Cassà de la Selva, el qual té altres exemples de reixes magnífiques a Cassà.

Aquesta empresa fabricava i subministrava gas acetilè per a l'enllumenat públic de Cassà, que substituïa l'antic subministrament de petroli, tot i que ben aviat el gas acetilè va ser substituït per l'electricitat. Per produir gas acetilè se submergien pedres de carbur amb aigua i per aquest motiu l’edifici disposa d’uns grans soterranis que feien la funció de magatzem d’aigua.

Aquesta edificació tenia una xemeneia de 25 metres que donava a l'edifici un marcat caràcter industrial. Dissortadament aquest element va ser enderrocat el 1937 per evitar els efectes d’un bombardeig.

 

Images