Revenir

Pont de les Dobles

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Diu la tradició popular que fa molts anys per causa d’aquest pont va haver-hi un plet. Va costar moltes dobles, tantes que, posades l’una al costat de l’altra, haurien resseguit de cap a cap les seves baranes de pedra.

El primer pont de les Dobles el van construir al 1740 els de can Molines per creuar el rec del seu molí i accedir a la resclosa. De seguida el nou pont va esdevenir un important indret de pas per accedir des del sector de puig d’Arques i Sant Cebrià dels Alls a la plana. Uns dels veïns més beneficiats van ser els de can Mercader, casa situada muntanya amunt a la que no arribarem en aquest itinerari. Aviat sorgiren conflictes pel dret de pas i el pont va ser motiu de plets al llarg de tres generacions. Finalment la sentència va ser favorable als Molines establint que pel pont no podien passar-hi carretes i que el camí carreter per anar al veïnat de Pastells era el que passava per can Coia (casa que també veurem).

 

Images