Revenir

Alzinars amb roures

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

A les Gavarres els alzinars apareixen en zones una mica més ombrívoles i amb sòls més rics que les suredes. Excepte en casos puntuals, no trobem exemplars d’alzina molt grans, perque es tracta de la llenya per excel·lència a les nostres contrades, fet pel que s’han anat tallant amb regularitat. El roure martinenc, tot i ser arbre de fulla caduca, manté les fulles seques bona a part de l’hivern i normalment el trobem, a la vall de Sant Daniel, barrejat amb l’alzina, que se situa a les zones més fèrtils i/o ombrívoles.
Images