Revenir

Forn rajoleria de Mas Ribot

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Forn de rajols. A sota la graella que veieu es troba la foganya o olla on, per unes entrades, es posava la llenya i les feixines per escalfar i coure les peces de terrissa. A sobre de la graella, es disposaven els totxos, rajols, teules i altres elements de fang per coure, disposats de tal manera que afavorissin la circulació de l’escalfor. S’entrava el material per la portella lateral. Un cop carregat, es tapava el sostre i, quan la coberta agafava un determinat color incandescent, proper als 1000 ºC, volia dir que les peces ja estaven cuites. El procés durava de 4 a 5 dies. Al davant del forn, hi havia l’era, espai planer amb aigua a prop i un sòl argilós adient per pastar i preparar les peces.

Images