Revenir

Plagues i sequera del Pinastre.

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Pins pinastres (Pinus pinastre). Aquest pi, que vol un cert clima marítim –humitat i poc fred- i substrats àcids per créixer, és un dels més estesos a les Gavarres. Les seves pinedes ocupen més de 4.000 Ha de l’espai. Un terç de les pinedes de pinastre catalanes i un 80% de les protegides a Catalunya són a les Gavarres. Abans aquest arbre era aprofitat per fusta de serra per fer productes de baixa qualitat –com ara palets- però avui en dia és aprofitada gairebé exclusivament per fer estella per biomassa. Els darrers anys ha patit una important mortalitat en gran part per raó de les fortes sequeres, que han anat debilitant els arbres, i ajudat al desenvolupament de diverses plagues com les d’escarabats escolítids del gènere Tomicus. La suma de l’estrès hídric juntament amb les plagues, queda palesa en aquest últim tram del recorregut, on podem apreciar molts arbres afectats.
Images