Revenir

Decaiment forestal i suros

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Els pinastres (Pinus pinaster). Aquest pi, requereix un clima marítim –humit i poc fred- i substrats àcids per créixer, i és un dels més estesos a les Gavarres. Les seves pinedes ocupen més de 4.000 ha a l’espai gavarrenc. Un terç de les pinedes de pinastre catalanes i un 80% de les protegides a Catalunya són a les Gavarres. Abans aquest arbre era aprofitat per fusta de serra per fer productes de baixa qualitat –com ara palets-, però avui en dia aquesta fusta és aprofitada gairebé exclusivament per fer estella per biomassa. Els darrers anys ha patit una important mortalitat en gran part per raó de les fortes sequeres (però també per les destrosses de la nevada del març de 2010), les quals han debilitat els arbres i ajudat al desenvolupament de diverses plagues, com les d’escarabats escolítids del gènere Tomicus. La suma de l’estrès hídric juntament amb les plagues, queda palesa en aquest tram del recorregut, on podem apreciar molts arbres afectats. A part dels pins, una altre espècie que podem trobar són les alzines sureres (Quercus suber) que, com el mateix nom indica, són arbres que produeixen suro (l’escorça), material que s’aprofita per a l’elaboració de taps de suro i altres productes. L’abandonament del bosc i la seva poca productivitat, comporta com es comprova en aquesta zona, que molt s suros no s’explotin.
Images