Revenir

ORQUIDEES

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Aquestes pastures obertes i solejades són terreny propici pel creixement d´algunes espècies d´orquídies. En aquest cas podeu trobar diversos exemplars de l´Orchis Simia i gran quantitat de l´Ophrys Apifera(foto). En el cas de l´Ophrys Apifera(foto) la seva polinització es produeix per engany sexual o pseudocopulació, ja que el label imita a les femelles d´algunes abelles, e inclús d´altres grups d´insectes. L´engany no és només visual, sinó també tàctil e inclús olfactiu. La relació es força específica. Els mascles d´abella solen emergir de la nimfa abans que les femelles i intenten la còpula amb les orquídies amb molt d´entusiasme. La pseudocòpula pot durar des de pocs segons fins a un quart d´hora.

Images