Revenir

Sant Pere de Falgars

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Ens trobem a la parròquia de Sant Pere de Falgars, situada dalt de la cinglera, esta situat a sobre mateix dels Hostalets d'en Bas, a la serra de sant Miquel i a 954 m. d'alçada. Pertangué sempre a la diòcesi de Vic. Una gran cinglera, solcada de camins per on vessen els torrents, la uneix i alhora la separa de la vall d'en Bas. D´aquest petit poble amb "quatre" cases, podem destacar la seva església de sant Pere, inicialment romànica, amb un absis ornat de lesenes llombardes, però truncat per sota dels aquets cegats.Fou restaurada en el s. XVI, en el s. XVII era parròquia de Vic, però jurisdicció dels vescomtes de Bas, depenent directament del castell Castelló de Bas. Sofrí molt en els terratrémols del 1428 i deixà de tenir culte regular el 1974-

Images