Fichier

Introduction

El granit és una roca d’origen igni que es trenca en plans verticals i horitzontals en refredar-se. Els blocs així formats, es van degradant per les cantonades i acaben tenint formes arrodonides que s’anomenen popularment ‘‘bolos’’. Al llarg de l’itinerari podrem comprovar que aquests blocs granítics són freqüents a la zona.
Images
Évaluations
Aucun vote pour le moment
Évalutations avec commentaires Publier note