Revenir

PEDRA SOBRE ALTRA

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La Pedra Sobre-Altra és una formació geològica d’interès amb un monument megalític associat, situat a la part culminant del Massís de Cadiretes, a una alçada de 483 m.s.n.m. La roquera fa de límit municipal entre Llagostera i Tossa de Mar. El lloc té interès no només des del punt de vista geològic, per la seva morfologia singular formada per l’amuntegament de grans blocs granítics de formes capritxoses, sinó també des del punt de vista arqueològic. En la seva base hi trobem un paradolmen, és a dir, un sepulcre prehistòric construït aprofitant la roca natural. Les dimensions d’aquest monument són considerables i està format per un passadís d’accés, un túmul i una cripta. A les excavacions que es van fe als anys 80 es van trobar petits objectes com fragments d’un vas i també una fulla de ganivet de pedra de sílex. Una altra curiositat d’aquest punt d’interès és la inscripció gravada en un dels blocs superiors que deixa constància del topònim del lloc, amb data de l’any 1799.
Images