Revenir

096.3CASETES

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Van construir-se en relació a la construcció de l'Àngel, ja que eren el lloc de residència dels caps que dirigien les obres del conjunt escultòric i havien de servir com a lloc d'aixopluc i repòs dels peregrins.

La de la dreta es troba sobre un sòcol d'un metre d'alçada, té la teulada a dues aigües, la façana principal té una porta d'arc apuntat, decoracions florals i dues espitlleres a cada banda.

Veiem la utilització de la ceràmica vidriada a les teules i les parets en forma de rajoles amb estampats diversos. La teulada presenta ferro forjat en les mènsules i a la cresta.

 

Images