Revenir

Vegetació

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Des del camí d’accés a l’urbanització podem disfrutar de les vistes sobre el Mediterrani i sobre el Massís de l’Ardenya Cadiretes.  En aquest camí, a mesura que ens allunya de la zona més influenciada pel mar, deixem endarrere les pinedes amb sotabosc d’alzinar per endinsar-nos el la terra de les suredes i alzinars amb bruc, arboç i la presència ocasional de pins.

Images