Revenir

Llentiscle monumental

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Llentiscle (Pistacia lentiscus). Normalment a aquest petit arbret, emparentat amb el pistatxer, se’l considera un arbust, ja que acostuma a tenir un port petit. El que tenim al davant té unes mides excepcionals i és de ben segur és un arbre molt vell. El llentiscle és una espècie dioica (amb peus masculins i peus femenins), perenne, de fulles compostes i nombre de folíols parells. El seu làtex s’havia aprofitat per fer vernissos i l’escorça, molt rica en tanins, es feia servir per adobar i tenyir pells. A les Gavarres també hi trobem el seu parent, la noguerola (Pistacia terebinthus), que es de folíols imparells i fulla caduca. La noguerola creix en llocs més secs i adopta un color vermellós molt vistós durant la tardor i l'hivern.
Images