Revenir

Can Pou de Ses Garites

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

Can Pou de Ses Garites és el nom modern donat al mas que fa referència als elements arquitectònics. El mas és esmentat per primera vegada al 1352 com: “el mas apel·lat d’En Huguet propietat d’En Pere Huguet del Bosch”, també consta en documents posteriors com a mas Huguet del Bosch. Actualment es coneix per Can Pou de Ses Garites i consta que hi havia viscut un oficial del Sant Ofici. El mas que hi havia al 1352 molt poc té a veure amb l’actual, doncs és un casal fortificat on destaquen a part de dues garites, les finestres de baix relleu gòtic i arabescos amb clars ornaments religiosos. Actualment és un establiment de turisme rural.

Images