Revenir

Vistes panoràmiques

Route POI
Paysages
Fichier

Introduction

Vistes a la Serralada Pre-Litoral: Montseny i Guilleries. En un pla més proper, a l’esquerra de la vall, per davant de la línia d’alta tensió, en una clariana, Can Morató. A la dreta de la vall, les cases de Can Lliure i Can Mascort, on hem iniciat l’itinerari.
Images