Revenir

Geologia

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

Tota la paret que hem tingut a l'esquerra durant aquesta pista està formada de calcàries nodulars molt estratificades de diferents potències (gruixos).

Són roques sedimentàries, aquí afectades pel metamorfisme, típic d'ambients on hi ha hagut grans pressions, com és el cas de la formació del Pirineu. Aquestes roques provenen d'ambients aquàtics amb influència continental, és a dir, eren zones marines, però molt properes a la costa. També ens indiquen que no gaire lluny podem trobar capes de carbó o petroli.

Des d'aquest punt, mirant cap al sud, es té una vista única de Sant Joan de les Abadesses.

La ruta continua per un corriol estret que trobarem al final.

Images