Revenir

Les Planes Can Grau

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les riberes del riu, on es troben les terrasses fluvials, sempre han estat un lloc planer sotmès a les riuades i desbordaments, espai on, de manera natural, s'establia el bosc de ribera.

Aquests terrenys plans i fèrtils han estat de sempre l'objectiu de pagesos i ramaders, aprofitant per fer la casa i alhora conrear els camps planers. Conreus de proximitat i amb aigua a prop. Què més es pot demanar?

Cada casa propietària de terres posava el nom a les planes. Per això, segons anem pujant, trobarem les planes del Grau, les del Marquès, les de la Folcrà, etc.

Hi sembren lleguminoses, herba i cereals. Bàsicament són farratgeres per alimentar el bestiar. Un cop dallades s'assequen i alimenten els animals al llarg de l'any.

Alguna d'aquestes cases s'ha reconvertit, com és el cas de l'hotel on som.

Veieu el canal que porta l'aigua a la central?

A les margues del costat del camí, floreix una bonica combinació d'espernallac, lli i farigola.

 

Images