Revenir

La Batllia

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

La Batllia és una masia típica catalana de la comarca del Ripollès, al Pirineu de Girona. Reconvertida en casa de turisme rural, ara hi podeu gaudir de la tranquil·litat i la pau d’una estada al bell mig de la natura i la vida a pagès en un entorn privilegiat, de fàcil accés i molt ben comunicada. Des d’aquí es poden fer moltes rutes per tota la família, a peu o en bicicleta.

Tots els camps que hem vist fins ara i els que veurem a continuació són camps de conreu d'alfals, lleguminoses i blat que s'usa com a aliment pel bestiar. També s'hi fa entrar el bestiar a pasturar quan ja s'ha dallat. 

La Batllia és un conjunt edificat d’estructura dissociada que té un edifici principal i unes construccions secundàries. L’edifici principal, el més gran, està destinat als estadants. És una mostra del tipus arquitectònic de gran masia de planta aproximadament quadrada, un sol volum, teulada a dues aigües i façana principal amb composició simètrica. Totes les obertures, que en les tres plantes consisteixen en galeries, són arcs de mig punt les de la planta baixa, i d’arc rebaixat les de les plantes superiors, i són el resultat de reformes o ampliacions del segle XVIII. La resta de construccions, de menor alçada, són usades per a les feines i activitats pròpies de la pagesia, bé sigui protegir les bales de palla o resguardar-hi i el bestiar boví, entre d'altres. La Batllia, a més de casa de turisme rural, també és una gran explotació de bestiar boví.

 

Images