Revenir

Fita de can Llach

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les fites de pedra, com aquesta, indiquen límits de propietat. No hem d’oblidar que a les Gavarres un 98% del sòl és privat i que són els propietaris qui amb la seva acció esdevenen els principals gestors de l’espai. La nissaga dels Llac ja està documentada des del S. XV, i va ser la fundadora de la primera capella dedicada a la Mare de Deu dels Àngels. El mas de Can Llac queda a llevant del santuari presidint els vessants que conformen la capçalera del Rissec.
Images