Revenir

Closes Pont nou

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les closes són prats de dall envoltats d’una tanca natural de vegetació formada per una bardissa de saücs, avellaners i gavarreres entre d’altres i arbres com xops i els freixes. L’emplaçament correspon amb planes al·luvials, a la vora de zones amb aigua (rius) que permet la seva inundació i posterior drenatge en cas de necessitat d’haver de regar.

Aquestes del pont Nou al sector nord del municipi i les de la Closa Gran al sud, són les més significatives, en un àmbit amb escassetat de zones planes, a causa dels forts pendents que envolten el poble de Setcases.

 

Images